LEGEA 349 DIN 2002 ACTUALIZATA PDF

Text actualizat prin produsul informatic legislativ LEX EXPERT în baza .. / privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării se vor aplica în mod corespunzător. .. din 23 iulie , cu modificările şi completările ulterioare . 1 Legea nr/ a fost publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr la data în sensul prevederilor art. 2 lit. a), respectiv lit. a1) din Legea nr. / . întocmită şi actualizată de Autoritatea Bancară Europeană, care se publică pe Art. – În cazul retragerii autorizaţiei acordate casei centrale, dispoziţiile art. of Maroon 5’s pop ballad, “She Will Be Loved.” During .. ing, and self- actualizat in .. lege. Music,”. Dwight’s. Journal. ). The History of the University of Michigan Men’s Glee Club, available on the UMMGC ),

Author: Kizil Tygosho
Country: Uganda
Language: English (Spanish)
Genre: Automotive
Published (Last): 26 November 2010
Pages: 137
PDF File Size: 5.73 Mb
ePub File Size: 12.49 Mb
ISBN: 353-5-98284-316-1
Downloads: 23997
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Nikoran

Daca in acest interval de timp cel liberat a comis din nou o infractiune, se aplica, in mod corespunzator, dispozitiile art.

In cazul cand pedeapsa prevazuta de lege este detentiunea pe viata, se aplica pedeapsa inchisorii de la 10 la 25 de ani. In caz de concurs intre circumstantele agravante si atenuante, coborarea pedepsei sub minimul special nu este obligatorie.

Daca prin fapta savarsita s-a cauzat moartea a doua sau mai multor xctualizata, la maximul pedepselor prevazute in actualizxta precedente se poate adauga un spor pana la 3 ani.

Neprezentarea la incorporare sau concentrare.

In cazul recidivei prevazute in art. Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza fapta persoanei careia i s-a incredintat minorul prin hotarare judecatoreasca, spre crestere si educare, de a impiedica in mod repetat pe oricare dintre parinti sa aiba legaturi personale cu minorul, in conditiile stabilite de parti sau de catre organul competent.

Scaderea se face si atunci cand condamnatul a fost urmarit sau judecat, in acelasi timp ori in mod separat, pentru mai multe infractiuni concurente, chiar daca a fost scos de sub urmarire, s-a incetat urmarirea penala sau a fost achitat ori s-a incetat procesul penal pentru fapta care a determinat retinerea sau arestarea preventiva.

In cazul infractiunilor contra sigurantei statului, al infractiunilor contra pacii si omenirii, al infractiunii de omor, al infractiunilor savarsite cu intentie care au avut ca urmare moartea unei persoane, sau al infractiunilor prin care s-au produs consecinte deosebit de grave, daca se constata ca exista circumstante atenuante, pedeapsa inchisorii poate fi redusa cel mult pana la o treime din minimul special.

Divulgarea secretului care pericliteaza siguranta statului. Pedeapsa se executa fara a se incheia contract de munca. Neindeplinirea indatoririlor de serviciu sau indeplinirea lor defectuoasa, din culpa. Punerea in primejdie a unei persoane in neputinta de a se ingriji.

  ANG PAMBIHIRANG BUHOK NI RAQUEL PDF

Vatamarea corporala, savarsita impotriva unui functionar public care indeplineste o functie ce implica exercitiul autoritatii de stat, aflat in exercitiul functiunii ori pentru fapte indeplinite in exercitiul functiunii, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la dun ani. Termenele aratate in prezentul articol se socotesc de la data savarsirii infractiunii. Este in stare de legitima aparare acela care savarseste fapta actualkzata a inlatura un atac material, direct, imediat si injust, indreptat impotriva sa, a altuia sau impotriva unui interes obstesc, si care pune in pericol grav persoana sau drepturile celui atacat ori interesul obstesc.

Sectiunea III Infractiuni specifice aviatiei si marinei militare. Starea de adtualizata voluntara completa produsa de alcool sau de alte substante nu inlatura caracterul penal al faptei. Instanta poate sa nu dispuna confiscarea kegea daca acesta face parte din mijloacele de existenta, de trebuinta zilnica ori de exercitare a profesiei infractorului sau a persoanei asupra careia ar putea opera masura confiscarii speciale.

Aceasta masura poate fi revocata la cerere, dupa trecerea unui termen de cel putin un an, daca se constata ca temeiurile care au impus luarea ei au incetat.

Daca legea noua prevede in locul pedepsei inchisorii numai amenda, pedeapsa aplicata se inlocuieste cu amenda, fara a se putea depasi maximul special prevazut in legea noua.

Republicata si actualizata Actualizata prin: Cand bunurile apartin altei persoane confiscarea se dispune daca producerea, modificarea sau adaptarea a fost efectuata de proprietar ori de infractor cu stiinta proprietarului.

In timp de razboi, absenta nejustificata a oricarui militar de la unitate sau serviciu, care a depasit 4 ore, dar nu mai mult de 24 de ore, se pedepseste cu inchisoare de la unu la 5 ani. Participantul care, dupa ce urmarirea penala a inceput ori infractorii au fost descoperiti, inlesneste arestarea acestora, se sanctioneaza cu o pedeapsa ale carei limite se reduc la jumatate.

Difuzarea hotararii de condamnare se face in extras si in forma stabilita de instanta, prin intermediul presei scrise sau audiovizuale ori prin alte mijloace de comunicare audiovizuala, desemnate de instanta. Fapta constand intr-o inactiune constituie infractiune fie ca este savarsita cu intentie, fie din culpa, afara de cazul cand legea sanctioneaza numai savarsirea ei cu intentie.

Infractiunea este continuata cand o persoana savarseste la diferite intervale de timp, dar in realizarea aceleiasi rezolutii, actiuni sau inactiuni care prezinta, fiecare in parte, continutul aceleiasi infractiuni. Sustragerea de la serviciul militar.

Pirateria care a produs consecinte deosebit de grave sau a avut ca urmare moartea victimei se pedepseste cu inchisoare de la 15 la 25 de ani si interzicerea unor drepturi. Interzicerea drepturilor prevazute in art. Inlesnirea evadarii unei persoane retinute, arestate sau condamnate pentru o infractiune pentru care legea prevede o pedeapsa mai mare de 10 ani, se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 10 ani, iar daca fapta este savarsita de o persoana care avea indatorirea de a pazi pe cel care a evadat, pedeapsa este inchisoarea de la 3 la 12 ani.

  ELEKTROPNEUMATIK AUFGABEN PDF

Integral: Codul penal, actualizat , prin Legea /

Calcarea consemnului de catre santinela aflata in serviciu de garda sau de paza pe langa depozitele de actalizata, munitii sau materiale explozive, la frontiera ori in alte posturi de un deosebit interes militar sau de stat, ori daca fapta ar fi putut avea urmari grave, se pedepseste cu inchisoare de la unu la 5 ani.

Daca pentru eliberarea persoanei se cere, in orice mod, ca statul, o persoana juridica, o organizatie internationala interguvernamentala sau un grup de persoane sa indeplineasca sau sa nu indeplineasca un anumit act, pedeapsa este inchisoarea de la 7 la 18 ani.

Sectiunea I Aplicarea legii penale in spatiu. Degradarea militara poate fi aplicata condamnatilor militari si acutalizata pentru infractiuni actalizata cu intentie, daca pedeapsa principala stabilita este de cel putin 5 ani si de cel mult 10 ani.

La aceasta pedeapsa se pot adauga una sau actalizata multe pedepse complementare. Continutul pedepsei complementare a inchiderii unor puncte de lucru ale persoanei juridice. Daca condamnatul se sustrage de la prestarea activitatii in cadrul unitatii sau nu-si indeplineste in mod corespunzator indatoririle ce-i revin la locul de munca ori nu respecta masurile de supraveghere sau obligatiile stabilite prin hotararea de condamnare, instanta poate sa revoce executarea pedepsei la locul de munca, dispunand executarea pedepsei intr-un loc de detinere.

Cumpără forma actualizată

Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza si fapta prevazuta in alin. Termenul legda prescriptie a executarii pedepsei amenzii aplicate persoanei juridice este de 5 ani.

Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza si intrebuintarea de dij, amenintari sau violente fata de un martor, expert sau interpret. Pedeapsa aplicata pentru infractiunea de evadare se adauga la pedeapsa ce se executa, fara a se putea depasi maximul general al inchisorii.

Termenul de prescriptie curge de la ramanerea definitiva a hotararii de condamnare la detentiunea pe viata.