BEPALINGEN TER VOORKOMING VAN AANVARING OP ZEE PDF

Het Verdrag inzake de Internationale Bepalingen ter voorkoming van aanvaring op zee, BvA-verdrag (Convention on the International Regulations for. Ter bevordering van hun samenwerking stellen de Verdragsluitende Partijen .. de internationale bepalingen ter voorkoming van aanvaringen op zee, onder. Internationale bepalingen ter voorkoming van aanvaringen op zee, by Pierre Deseck; 1 edition; First published in ; Subjects.

Author: Mole Sacage
Country: Rwanda
Language: English (Spanish)
Genre: Personal Growth
Published (Last): 13 October 2008
Pages: 443
PDF File Size: 18.19 Mb
ePub File Size: 1.2 Mb
ISBN: 940-6-62215-496-9
Downloads: 71104
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Samurn

The Parties to the present Convention, Desiring to maintain a high level of safety at sea, Mindful of the need to revise and bring up to date the International Regulations for Preventing Collisions at Sea annexed to the Final Act of the International Conference on Aanvairng of Life at Sea,Having considered those Regulations in the light of developments since they were approved, Have agreed as follows:.

Artikel 5 Toon relaties in LiDO. Artikel 15 Toon relaties in LiDO. Voor de Duitse vissers en jagers zijn evenwel de Duitse ambtenaren belast met het toezicht op de visserij en de jacht bevoegd, voor de Nederlandse vissers en jagers de Nederlandse ambtenaren belast met het toezicht op de visserij en de jacht.

Ik heb de eer U mede te delen, dat ook mijn Regering uitdrukking geeft aan haar instemming met de verklaring van 11 juni voorkoimng dat zij met de inhoud van Uw brief instemt. Gelief, Mijnheer de Bepalinhen, de verzekering van mijn zeer bijzondere hoogachting wel te willen aanvaarden.

Snel professioneel Juridisch advies. Requests the Secretary-General, in ted with paragraph 3, article VI of the Convention, to communicate these amendments to all Contracting Parties to the Convention for acceptance; and.

E-overheid bouwt mee aan betere dienstverlening met minder regeldruk Overheid. Artikel 7 Toon relaties in LiDO. Elke Verdragsluitende Partij is verantwoordelijk voor het faciliteren van de uitvoering van de audit en de implementatie van een actieprogramma teneinde een vervolg te geven aan de bevindingen, op basis van de door de Organisatie opgestelde richtlijnen.

De Engelse tekst 1 van Resolutie A.

U kunt zoeken op letterlijke tekst door ” om de term te zetten. The Secretary-General shall inform all other Contracting Parties of the receipt of the instrument of denunciation and of the date of its deposit. Internationale bepalingen ter voorkoming van aanvaringen op zee, by Pierre Deseck Book 3 editions published in in Dutch and held by 5 WorldCat member libraries worldwide.

  KOLMANNELLA LHTEELL PDF

Artikel 26 Toon relaties in LiDO.

Keuze afdrukken regeling U kunt kiezen voor het toevoegen van de wetstechnische informatie aan de tekst. Artikel 23 Toon relaties in LiDO. Er worden geen scheepvaartrechten geheven. Artikel 49 Toon relaties in LiDO. Equally, while noting the Argentine reference to the voorjoming of Article IV of the Antarctic Treaty signed at Washington on 1 Decemberthe Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland have no doubt as to the sovereignty of the United Kingdom over the British Antarctic Territory, and to the right to extend the application po the treaties in question to that Territory.

In het Gemeenschappelijke Plan dient het resultaat van het overleg en de onderzoekingen betreffende verbetering op grote schaal van de bestaande en eventuele nieuwe vaarwateren in de Eemsmonding tot uitdrukking te worden gebracht. Punt 2 van de verklaring geldt eerst met ingang van het tijdstip waarop een nieuwe verbinding tussen Delfzijl en het hoofdvaarwater in gebruik wordt genomen. Staatsgrens Toon relaties in LiDO.

Translation of “COLREG” in English

De Bondsrepubliek Duitsland voert alle waterbouwkundige werkzaamheden uit tot onderhoud en verbetering van het hoofdvaarwater, het Emder Vaarwater en de Boven Eems. Artikel 36 Toon relaties in LiDO. The Secretary-General of the Organization shall have responsibility for administering the Audit Scheme, based on the guidelines developed by the Organization. IV Toon wetstechnische informatie.

Rule 41 Verification of compliance a. Contactgegevens overheden Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Deseck, Pierre [WorldCat Identities]

Opmetingen, nepalingen en hydrologische onderzoekingen Toon relaties in LiDO. Artikel 4 Toon relaties in LiDO. De volgens de voorschriften opgemaakte processen-verbaal hebben dezelfde rechtskracht als de door de overeenkomstige ambtenaren van de andere Verdragsluitende Partij opgemaakte processen-verbaal. General Obligations The Parties to the present Convention undertake to give effect to the Rules and other Annexes constituting the International Regulations for Preventing Collisions at Sea,hereinafter referred to as “the Regulations” attached hereto.

  KIECKHEFER MAGIC IN THE MIDDLE AGES PDF

Project Page Feedback Known Problems. Artikel 44 Toon relaties in LiDO. The Government of Israel will, so far as concerns the bbepalingen of the matter, adopt towards the Government of the State of Kuwait an attitude of complete reciprocity.

If adopted by a two-thirds majority of those present and voting in the Assembly, the amendment shall be communicated by the Secretary-General to all Contracting Parties for their acceptance.

Andere deskundigen kunnen tot de zittingen van de Eemscommissie worden uitgenodigd. Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat? Territorial Application Article IV. The Government of Canada therefore does not consider that it is prohibited from providing for the compulsory use of traffic separation schemes or providing for such exceptions to rule 10 bce and h.

Tevens in herinnering brengend dat zij bij resolutie A. If adopted by a two-thirds majority of those present and voting in the Maritime Safety Committee of the Organization, such amendment shall be communicated to all Contracting Parties voorkojing Members of the Organization at least six months prior to its consideration by the Assembly of the Organization.

De artikelen 8 tot en met 10 zijn eveneens van toepassing op de aanleg van nieuwe werken. Mededelingen en bezwaren Toon relaties in LiDO. Artikel 16 Toon relaties in LiDO. It is understood that the ratification of the State of Kuwait of the Convention on the International Regulations for Preventing Collisions at Sea and Regulations attached thereto done at London, on the 20th of October,does not in any way mean recognition of Israel by the State of Kuwait.

Signature, Ratification, Acceptance, Approval and Accession. Deze verbinding dient zo mogelijk zodanig te worden aangelegd dat zij de tenuitvoerlegging van de plannen tot verbetering van het vaarwater naar Emden vergemakkelijkt.